Indhent tilbud

 • ​Få styr på din økonomi, sammensæt dit behov for regnskabshjælp her 
 • Du vil modtage et tilbud inden 24 timer - prisen er for et helt år

Privatejet virksomhed

 • Bogføring – måned/ kvartal/ halvår
 • Indberetning – moms/lønsum
 • Årsregnskab
 • Udvidet selvangivelse

Selskab

 • Bogføring – måned/ kvartal/ halvår
 • Indberetning – moms/lønsum
 • Årsrapport med indberetning
 • Virksomhedens selvangivelse
 • Generalforsamling – med/uden bestyrelse

Koncern

 • Bogføring – måned/ kvartal/ halvår
 • Indberetning – moms/lønsum
 • Årsrapport med indberetning
 • Virksomhedens selvangivelse
 • Generalforsamling – med uden bestyrelse
 • Sambeskatning af selskaber

Andre ydelser

 • Budget med opfølgning
 • Stiftelse af selskab
 • Virksomhedsomdannelse
 • Etablering af virksomhed - privatejet virksomhed/ Selskab/ IVS
 • Revision
 • Rådgivning