Handel med Storbritannien efter Brexit

Hvad betyder et no deal-scenarie  for din virksomheds told-, skatte-, afgifts- og momsforhold?

Når Storbritannien i 2019 officielt forlader EU, bliver landet et tredjeland. Told- og Skattestyrelsen har udgivet en pjece om de væsentligste ændringer, som et såkaldt no deal-scenarie vil medføre for din virksomheds told-, skatte-, afgifts- og momsforhold.

Download folder

Har du brug for at tage en snak med os? Kontakt os allerede i dag